Individuální terapie

Zakládám si na individuálním přístupu a komplexní péči. Na začátku je vždy potřeba podrobné kineziologické vyšetření včetně anamnézy, které odhalí možné příčiny, ale i důsledky poruch v pohybovém aparátu. Kineziologické vyšetření spočívá především v pozorování klienta a jeho pohybového chování (jak chodí, jak si sedá, …). Samotný pohybový projev velmi napoví, jakým směrem by se mohla léčba ubírat. Pro ověření předpokladů a závěrů mi slouží velké množství specifických testů, hmatů a vyšetřovacích metod. Po vyšetření zvolím vhodnou metodu léčby, individuálně a na míru klientovi, a společně se domluvíme na frekvenci návštěv.

Léčba se skládá z 20% z uvolnění svalových spasmů, aktivních trigger pointů (i s pomocí např. rázové vlny),
mobilizace periferních kloubů a páteře a 80% tvoří nácvik aktivního pohybu a správného zatěžování dané oblasti a následně zapojení do celkového pohybového projevu těla.

Ve fyzioterapii se neustále vzdělávám, ale mezi moje nejoblíbenější metody patří koncept Spirální dynamiky, mobilizační a měkké techniky, kineziotaping, metoda R. Brunkow, fasciální manipulace nebo rázová vlna.

Předpokladem úspěšné léčby je především motivace klienta se zbavit potíží. Aktivní cvičení a změna stereotypu zátěže v práci či při sportu jsou velice důležité, pokud má dojít k odstranění potíží s dlouhodobým efektem. Pokud by klient nebyl instruován k samostatnému cvičení, léčba by byla krátkodobá a velice neefektivní.

S klienty často navazuji dlouhodobou spolupráci, pokud se rozhodnou pokračovat i po vyřešení akutního problému, se kterým přišli. Společně pak pracujeme na udržení bezbolestného stavu, posílení opomíjených svalů, prevenci různých blokád a přetížení, ale i zlepšení fyzické kondice a sportovního výkonu.